注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

小神蚁Ⅱ的博客

健康、快乐、诗意地成长 海师附小一(2)班

 
 
 

日志

 
 
 
 

六年级上册第四单元重要词语  

2013-10-26 20:20:45|  分类: 家教园 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

六年级上册第四单元重要词语

姓名:        学号        分数       

 

xiǎo tún   zhái cài    wèi  zhū    hāo cǎo    diāo nàn   shuǎ lài

 


wū  yán     wán pí   wēn shùn   shēnɡ xiào   kěn shí    dūn hòu 

 


yìnɡ xiàn  qīnɡ shuǎnɡ   sǎo zi    zhōu dào   niú pénɡ   qīnɡ yínɡ

 


xún zhe   zhuānɡ shì   càn làn    zāo  yù    měi  mǎn   xià jià

 


yán lì    chěnɡ fá    zhuài zhe  zhēnɡ zhá    dā  jiù   shuāi lǎo

 


chèn zhe    ɡāo liɑnɡ   pǔ  shí    chén wěn   tónɡ rén  qiánɡ jiàn

 


fēnɡ  zī     wǔ dǎo     háo fànɡ    zào rè    tián jìnɡ   fēi jiàn

 


kùn juàn   kànɡ fèn   suān zǎo    shān yá     mò rán     bó  jī

 


zhèn hàn   shāo zhuó    qū  tǐ     jīnɡ yì     bāo ɡuǒ     qí wěi

 


pánɡ bó    zhàn lì    nónɡ liè  xiǎnɡ shòu  pénɡ bó   xuán zhuàn

 


jì jìnɡ    mò shēnɡ    ěr pàn    zhòu yǔ      zuǒ lín  yòu shè

 


xīn  línɡ shǒu qiǎo    zé  zé  chēnɡ zàn   ɡuǎnɡ jié shàn yuán

 


wú  kě  tiāo tì     shú nénɡ shēnɡ qiǎo   yǒu shēnɡ yǒu sè

 


nán  ɡēnɡ  nǚ  zhī    bào tiào  rú  lèi     xīn  jí  rú  fén

 


bō  tāo xiōnɡ yǒnɡ     ɡé  hé xiānɡ wànɡ   què qiáo xiānɡ huì

 


yuán  qì  lín lí     jīnɡ xīn  dònɡ pò     jiá  rán  ér  zhǐ

 


yù chuí  yù  liè    tiáo pí  dàn    lè  diān diān     qī dài

 


mào tēnɡ tēnɡ    

 

  评论这张
 
阅读(190)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018