注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

小神蚁Ⅱ的博客

健康、快乐、诗意地成长 海师附小一(2)班

 
 
 

日志

 
 
 
 

六年级上册第七单元重要词语  

2013-12-24 07:17:51|  分类: 家教园 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

六年级上册第七单元重要词语

姓名:        学号        分数       

zǐ yù    ɡōnɡ xínɡ  jiàn dìnɡ  pái huái  yuán tóu   diàn tánɡ

 


yào shi     ào  mì      xī qí    shěn kuò      yí tuán   chì bǎnɡ

 


áo xiánɡ  qiánɡ jiànɡ  xí ɡuàn   xiǎo xiónɡ   sǒnɡ lì    yù zhào

 


huǐdiào     bèi ké    chōnɡ yù    zháo mí     mó  lì    shànɡ yǐn

 


bǎn miàn    zhān rǎn    yóu mò     wū  ɡòu     shì yě     táo yě

 


xìnɡ qínɡ       wú yí  lì       pū lù  shí      wú yǐnɡ  wú  zōnɡ

 

huā ɡānɡ shí    yòu  huò lì     zhān zhuànɡ yún   bú xiè tàn  qiú

               

wǔ cǎi  bīn  fēn       rì  xīn  yuè  yì      shun xī wàn biàn

 


xiānɡ fǔ xiānɡ chénɡ    jīnɡ tiān dònɡ dì     huí chánɡ dànɡ qì

                    

cénɡ chū bù  qiónɡ     liánɡ shī yì  yǒu     xī xī xiānɡ  tōnɡ

 


cí tiě       yòu huò lì        dà qiān  shì jiè

  评论这张
 
阅读(207)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018